top of page

Berezia

COVID 19

PROBLEMAS CON TU VIAJE O RESERVACION?

sentado en la arena

KONTSUMITZAILE ESKUBIDEAK BIDAI BAT KONBINATU aurretik :

Bidaia konbinatua gutxienez bi bidaia zerbitzu mota (garraioa, ostatua, garraiorako osagarriak ez diren bestelako turismo zerbitzuak edo ostatua bera, betiere 24 ordu baino gehiago irauten badu, edo gutxienez bi bidaia zerbitzu konbinatzen direla ulertzen da) edo gau bateko egonaldia barne)

Martxoaren 31ko 11/2020 Errege Lege Dekretuaren 36.4 artikuluak bidaia konbinatua kontratatu duten pertsonek dituzten eskubideak zehazten ditu. COVID-19 dela eta bertan behera utzi diren bidaia konbinatuko kontratuen kasuan, antolatzaileak edo, hala badagokio, dendariak, kontsumitzaileari edo erabiltzaileari bonoa eman diezaioke urtebeteko epean erabiltzeko. alarma egoeraren indarraldia eta haren luzapenak amaitzea, dagokion itzulketaren zenbateko berdina lortzeko. Bonoaren indarraldia erabili gabe erabili ondoren, kontsumitzaileak egindako ordainketa erabat itzultzeko eska dezake. Nolanahi ere, behin-behineko ordezko fidantza behin betiko eskaintzeak diru laguntza nahikoa izan beharko du bere exekuzioa bermatzeko.

(...)

Aurrekoa gorabehera, antolatzaileak edo, hala badagokio, dendariak, kontsumitzaileak eta erabiltzaileak itzultzeari ekin beharko dio, kontratua etetea eskatzen badute, 160. artikuluaren 2. atalean xedatutakoaren arabera. Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Defentsarako Lege Orokorraren testu bateginaren eta bestelako lege osagarrien kasuan, baldin eta pakete bidaia-kontratuan jasotako zerbitzu hornitzaileek beren zerbitzuei dagokien zenbatekoa guztiz itzultzeari ekin badiote. Bidaia konbinatuko zerbitzu hornitzaileetako batzuek antolatzaileari edo, hala badagokio, saltzaileari itzulketa egin badiote edo horietako bakoitzak itzultzen duen zenbatekoa partziala izan bada, kontsumitzaileak edo erabiltzaileak itzulketari dagokion itzulketa partziala jasotzeko eskubidea izango du. egindakoa, kontratua amaitzean emandako hobariaren zenbatekoaz deskontatuta.

(...)

ITZULKETAK 60 EGUNEKO GEHIENEKO EPEAN EGIN BEHAR DIRA BIDAIAREN KONTRATU KONBINATUA EBAZTEN DATEN EDO ZENBATEKOAK ITZULI DITUZTEN HORNITZAILEEK.

sentado en el aeropuerto

KONTSUMITZAILE ESKUBIDEAK HEGAZKIN BATEN HEGALDIAREN BALDINTZEAGATIK

(...)

261/2004 (EE) Erregelamenduaren 8.1 artikuluak dio hegazkin konpainiak hiru aukeren artean aukera eman behar diola bidaiariari:

a) Itzulketa.

b) Garraio alternatiboa lehenbailehen.

c) Bidaiari egokitzen zaion beste data bateko garraio alternatiboa.

(...)

Bidaiariek egokitzen zaizun aukera aukeratzen dute, hegazkin konpainiak bidaiarien eskubideak errespetatzen ez baditu, lehenik kexa aurkeztu beharko dio konpainiari. Ondoren, doako erreklamazioa aurkezteko aukera dugu Abiazio Segurtasunerako Estatu Agentzian (AESA). Edo, epaitegietara jo dezakegu.

Image by Element5 Digital

KONTSUMITZAILEAREN ESKUBIDEAK UZTETZEAREN AURRETIK SUSTITZEAK AURRETIK

(...)

Martxoaren 31ko 11/2020 Errege Lege Dekretuaren 36.1 artikuluak kontsumitzaileek eta erabiltzaileek sinatutako kontratuak betetzea ezinezkoa dela suposatzen du, kontsumitzaileak eta erabiltzaileak eskubidea izango dute kontratua aldi baterako amaitzeko. 14 egunekoa. Ebazpenaren aldarrikapena onar dadin, bi aldeek proposamen alternatiboa egin behar dute fede onez eta elkarren interesekoak. Berrikuspen proposamenen artean, besteak beste, dirua itzultzeko ordezko fidantza edo bonuen eskaintza aurki daiteke.

Ondorio horietarako, ulertuko da ezin dela berrikuspen-proposamenik lortu 60 eguneko epea igaro denean kontratua ezinezkoa den gauzatu zenetik berrikuspen-proposamenaren inguruan alderdiek adostasunik izan gabe.

Aurreko atalaren arabera kontratua betetzea ezinezkoa den kasuetan, enpresariak kontsumitzaileak edo erabiltzaileak ordaindutako diru kopuruak itzultzera behartuta egongo da, behar bezala xehatutako eta kontsumitzaileari emandako gastuak izan ezik, kontsumitzaileari emandako moduan ordainketa gehienez 14 eguneko epean egin da, kontsumitzaileak eta erabiltzaileak baldintza desberdinak berariaz onartu ezean.

Kasu horietan guztietan, zerbitzuagatik ordaindutako zenbatekoa itzuli egin behar dela ulertzen da.

Kalterik eta kalterik ezin da eskatu, ezta enpresak kontsumitzailea zigortu ere. Geroztik, COVID-19 dela eta ezeztapen baten aurrean gaude eta ezinbesteko kasutzat jotzen da.

bottom of page