top of page

Berezia

COVID 19

Zure enpresak likideziarik ez al du?

Enpresak eta autonomoak Espainiako ekonomiaren eragile nagusietako bi dira, eta, aldi berean, ahulenen artean daude, horregatik bihurtu dira Espainian koronabirusaren aurkako borroka eragiten ari den krisi ekonomikoaren eragile nagusiak.

           

Egoera honen aurrean, egunotan iragarri dituzten neurri ugari eta laguntza eta onurak iragarri dituzte sufrimendua arintzen saiatzeko. Hainbat laguntza izan arren, asko dira zorrei aurre egiteko eta konkurtsoa ekiditeko gai izango ez diren enpresak.

KONTZERTUA ¿

Espainiako sistema juridikoak kasu horietarako eskaintzen dituen irtenbideen artean porrota aurkitzen dugu.

Porrotaren xedea zordunaren kaudimengabeko aktiboekin bat datozen kredituak asetzea da, batzuen lehentasunezko gogobetetzea saihestuz eta hartzekodunen artean banaketa zuzena justifikatuz kapital-gabeziari dagokionez, arrakastarik gabeko merkataritza-jarduera baten ondorioz. .

Noiz deklaratzen da lehiaketa Hartzekodunen?

Porrotaren 22/2003 Legearen bigarren artikuluan ezarritakoaren arabera, konkurtso-deklarazioa zordunaren konkurtso-porrota bada. Beharrezko betebeharrak aldizka bete ezin dituen zorduna konkurtso egoeran dago.

Kontuan izan behar da zenbait kasutan zorduna porrot deklarazioa eskatzera behartuta dagoela, konpainia egungo edo berehalako kaudimengabezia egoeran dagoenean gertatzen dela. Kasu horretan, zordunak egoera hori ezagutu beharko lukeenetik bi hilabeteko epean, aitorpena eskatu beharko du (LC 5. art.).

Legeak patronalari negoziatzeko aukera ere eskaintzen dio birfinantzaketa akordio bat edo epaitegiez kanpoko ordainketa akordio bat lortzeko (5. bis art. LC), kasu horretan porrot deklaratzeko epea luzatuko da.

Garrantzitsua da garaiz hartzea konkurtsoa eskatzeko neurria, hori ez egiteak zordunari benetan nahi ez dituen ondorioak sor baititzake, hala nola, hala egiteko betebeharra izanez gero, porrota erruduntzat jo dela (165. art.) LC), eta horrek besteen ondasunak kudeatzeko gaitasunak kaltetutako pertsonen deskalifikazioa eragin dezake, hartzekodunei eragindako kalte-ordainen zigorra, defizita estaltzeko zigorra ...

Hori dela eta, aholku egokiak garrantzitsuak dira egoera bakoitzerako irtenbide interesgarriena hartzeko, goian aipatutako ondorio negatiboak ekiditeko.

Zentzu horretan, 8/2020 EDren bidez, Porrota hasteko nahitaezko epeak aldatu dira, alarma egoera indarrean dagoen bitartean, konkurtso egoeran dagoen zordunak ez du betebeharra izango aitorpena aldarrikatzeko. lehiaketa aipatu egoera amaitu zenetik bi hilabete igaro arte (43. art.).

Garrantzitsua da garaiz hartzea konkurtsoa eskatzeko neurria, hori ez egiteak zordunari benetan nahi ez dituen ondorioak sor baititzake, hala nola, hala egiteko betebeharra izanez gero, porrota erruduntzat jo dela (165. art.) LC), eta horrek besteen ondasunak kudeatzeko kualifikazioak kaltetutako pertsonen deskalifikazioa eragin dezake, hartzekodunei eragindako kalteengatiko kalte-ordainen zigorra, defizita estaltzeko zigorra ...

Hori dela eta, aholku egokiak garrantzitsuak dira egoera bakoitzerako irtenbide interesgarriena hartzeko, goian aipatutako ondorio negatiboak ekiditeko.

Zentzu horretan, 8/2020 EDren bidez, Porrota hasteko nahitaezko epeak aldatu dira, alarma egoera indarrean dagoen bitartean, konkurtso egoeran dagoen zordunak ez du betebeharra izango aitorpena aldarrikatzeko. lehiaketa aipatu egoera amaitu zenetik bi hilabete igaro arte (43. art.).

bottom of page