top of page

Berezia

COVID 19

BAKOITZAK ETA BERE ZORREK GAINDITUTA DITUZTEN AUTONOMOAK BIGARREN AUKERA ESKAINTZEN DUEN LEGEAK

On the Desk

Sistema juridiko guztiek bigarren aukera mekanismoak dituzte. Tresna hauen helburua zorra konpontzea edo partzialki barkatzea da, hartzekodunak asetzeko gai izango ez diren pertsonak berriro has daitezen. Lege horri esker, konkurtsodun zordunak bere ondasunak garbitu ahal izango ditu, eta garbitu ondoren, bere hartzekodun batzuei kobratzea ahalbidetuko du.

Aukeraren legea jokoan jartzeko, hainbat baldintza bete behar dira, hala nola, zordun baten kontsiderazioa fede onez jasotzea eta gutxieneko kapital sakrifizioa egiaztatzen dela. Horren truke, zordunak Kode Zibilak bere 1.911 artikuluan jasotzen duen ondare erantzukizun unibertsalaren printzipio ezaguna bazter dezake.

bottom of page