top of page

Berezia

COVID 19

Etxebizitza kaleratze prozedura eta kaleratzeak ordezko etxebizitzarik gabeko etxebizitza zaurgarrientzat etetea

Alarma egoera amaitzeko prozedura epe eta epe guztiak etetea kendutakoan, maizterrak Epaitegiari egiaztatzen dion kaleratze prozeduraren izapidetzean, egoera horren ondorioz gertatu den ahultasun sozial edo ekonomiko egoeran dagoela. COVID-19 hedatzearen ondorioak, berarentzat eta bizi den jendearentzat etxebizitza alternatiba bat aurkitzea ezinezkoa egiten zaionean, Justizia Administrazioaren abokatuak eskumena duen gizarte zerbitzuei jakinaraziko die zirkunstantzia hori eta aparteko etenaldia hasiko da. abiarazte ekintzaren. Adierazten ez bada, 440.3 artikuluan aipatutako hamar eguneko epea igaro ez delako edo entzunaldia egin ez delako, aipatutako epea edo entzunaldiaren iraupena eten egingo da eskumena duten gizarte zerbitzuek neurriak hartu arte egokitzat jotzen dute, gehienez ere sei hilabeteko epean, errege lege dekretu hau indarrean jartzen denetik aurrera.

(...)

2. Aurreko atalean aipatutako etenaldiak funtziona dezan, maizterrak frogatu beharko du errege lege-dekretu honen 5. artikuluan aipatzen diren ahultasun ekonomikoko egoeretan daudela. 6. artikuluan (...) aipatzen diren agiriak.

bottom of page